ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΤΑΞΙΔΙ 1

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΤΑΞΙΔΙ 2

ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ – ΤΑΞΙΔΙ 1

ΙΟΥΝΙΟΣ – ΤΑΞΙΔΙ 2

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΤΑΞΙΔΙ 1

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΤΑΞΙΔΙ 2

ΝΕΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ